Büyü Nasıl Yapılır?

Büyünün tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Kadim medeniyetler, pagan dinleri ve semavi dinler büyüyü ve büyücüleri daima kabul etmiştir. Büyü ve sihrin her kültürde farklı yerleri vardır. Bazı toplumlarda büyü ve büyüyle uğraşan kişiler yüceltilirken bazı toplumlarda ise inançlara düşman olarak görülür. Doğu toplumlarında büyücülere saygı gösterilirken batı toplumunda birçok kadının cadılık suçlamasıyla yakılmış olmasının en önemli sebebi budur. İnsanlar farklı olandan korkar ve buna iki türlü tepki verir. Ya ona saygı duyup kabullenirler ya da onu yok etmeye çalışırlar. Tarih boyunca bunun birçok emsali görülmüştür. Bunda büyü ile uğraşan kişilerin çeşitli sebeplerden dolayı büyüyü kötüye kullanmalarının da etkisi vardır.

Her büyünün kendisine has ritüelleri vardır. Kendisine özel tılsımları, sözleri ve uygulamaları bulunmaktadır. Büyü herkes tarafından yapılamaz. İşinin ehli olmayan ellerde yapılan bir büyü çok kötü sonuçlar doğurabilir. Yanlış yapılmış bir büyüyü bozmak da zorlaşacaktır. Özellikle de kara büyülerde bu sorun çokça karşımıza çıkmaktadır. Kara büyüler bazı negatif varlıkların yardımıyla gerçekleşen büyülerdir ve bu varlıklar büyüyü yapan ve yaptıran kişilere musallat olabilir. Onların güçlerini kullanmak bir nevi onlara borçlanmak anlamına gelmektedir ve öyle ya da böyle onlar borçlarını tahsil etme konusunda epey inatçıdırlar. Bu yüzden de büyüler elim kimselere emanet edilmeli ve onlara yaptırılmalıdır.

Büyü Türleri Nelerdir?

Büyü Türleri Nelerdir?

Büyüler iki ana başlıkta incelenmektedir. Ak büyüler ve Kara büyüler olarak iki ana kola sahiptirler. Ancak isimlendirmeler yanıltıcı olabilir. Büyüde önemli olan niyettir ve kötü niyetli biri bir ak büyüyü kötü emellerine alet edebilir. Ya da bir kara büyü müspet amaçlı bir iş için kullanılabilir. Nadiren de olsa böyle durumlar karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden büyülerin isimlerine değil yapabildiklerine odaklanmak çok daha doğru olacaktır. İki ana başlık dışında en çok kullanılan büyüleri genel olarak şöyle sıralayabiliriz:

 • Aşk büyüleri
 • Ayırma büyüleri
 • Kara büyüler
 • Bağlama büyüleri
 • Musallat büyüleri
 • Kısmet büyüleri
 • Geri getirme büyüleri
 • Soğutma büyüleri

İnsanlar genel olarak yukarıda sayılan ve adı geçen büyülerden yaptırmaktadır. Ancak bazen işi ileriye taşıyıp büyü yapılan kişiyi öldürmeye varacak kadar güçlü büyüler talep edebilmektedir. Gerçek bir büyü alimi böyle bir şeyi asla kabul etmez. Ancak, her alanda olduğu gibi bu işin ilmini almış kimseler arasında da maalesef kötü niyetli insanlar yer almaktadır.

Bu yüzden kimi zaman çok tehlikeli büyülerle karşılaşmak olasıdır. Ancak, endişeye mahal vermemek gerekir. Keza, yapılan her şey bozulabilir. Bu durum büyüler için de geçerlidir. Ehil bir büyücü tarafından icra edilen bir büyü yine işinin ehli bir hoca tarafından kolaylıkla bozulabilir. Elbette bazı büyülerin bozulması diğerlerine göre çok daha zordur ve emek ister. Ancak söz konusu karanlık sanatlar olduğunda hiçbir şey imkansız değildir.

Büyülerin İcra Edilişi

Büyülerin İcra Edilişi

Her büyü farklı malzeme ve kurallara ihtiyaç duyar. Bir büyünün işe yaraması için çeşitli adımların tamamlanması gerekmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Öncelikle büyüyü yaptıran kişinin niyetini olduğu gibi belirtmesi gerekmektedir.
 • Büyü yaptıracak kişinin aklında soru işaretleri olmamalıdır.
 • Yapılacak büyü ile alakalı gerekli tüm malzeme ve materyaller eksiksiz olarak hazır bulunmalıdır.
 • Büyünün sonuçları yaptıran kişi tarafından kabul edilmelidir.
 • Büyüler bu işin uzmanı kişilere yaptırılmalıdır.
 • Gerekli tılsımlar yapılmalı ve sözler söylenmelidir.
 • Büyüyü yaptıracak kişi bizzat büyünün yapıldığı ortamda bulunmalıdır.
 • Büyüyü yapan kişinin söz ve yönlendirmelerine harfiyen uyulmalıdır.
 • Eğer pişman olunup vazgeçilirse bu büyü yapılmadan ya da etki etmeden önce söylenmelidir.
 • Büyü iki ucu keskin bir kılıçtır ve sonuçları kabul edilmelidir.

Büyü yapan ve yaptıran insanların sayısı her geçen gün artmakta. Bunun birçok sosyal ve psikolojik sebebi var. Önemli olan elbette büyünün kim tarafından icra edildiği. İnsanların herkesin büyü yapamayacağını bilmeleri lazım. Yoksa kaybedecekleri tek şey paraları olmaz. Yanlış büyü pek çok olumsuzluğu da beraberinde getirecektir.

İlgili Makaleler

Yorumlar

Büyü Nasıl Yapılır? - hcagla için bir cevap yazın İptal

Please enter your comment!
Please enter your name here

Menü

Son Gönderiler